הלכה יומית

הלכה יומית – יום ראשון כ”ט אלול תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


אם הוא מסופק בראש השנה אם חתם האל הקדוש או המלך הקדוש, אם ברור לו שאמר באמצע אתה קדוש לדור ודור המליכו לאל, ובכן וכו’, אנו אומרים שמסתמא חתם כהוגן “המלך הקדוש”, ואם לאו צריך לחזור לראש התפלה.

אם טעה ולא אמר זכרנו לחיים, ומי כמוך, וכתוב, ובספר חיים, אינו חוזר, כל שחתם ברוך אתה ה’ שבסוף אותה הברכה. ואם נזכר שלא אמר זכרנו לחיים כשאמר ברוך אתה ה’, אינו רשאי לסיים למדני חוקיך כדי לחזור ולומר זכרנו לחיים, שאין עושים הפסק באמצע העמידה במקום שאינו צריך לחזור. ולכן יחתום מגן אברהם.

ילקוט יוסף ימים נוראים, סימן תקפב – סדר תפלות ראש השנה סעיף י”א

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה