הלכה יומית

הלכה יומית – יום שישי כ”ז אלול תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


קהלות שנהגו שבליל ראש השנה, או שאר לילי יום טוב, השליח צבור אומר את תפלת הלחש בקול רם, והקהל אומרים אחריו בלחש, יש להם על מה שיסמוכו. ומכל מקום אם הדבר ברור וידוע שכל הקהל יודעים להתפלל מתוך המחזור וביד כולם מחזורים, ומרצונם הטוב חפצים לבטל המנהג הנ”ל, בלי שום מחלוקת, באופן שגם השליח צבור יתפלל בלחש, כמנהג שאר קהלות בישראל, נכון מאד שלא ימשיכו במנהגם, ותבא עליהם ברכת טוב.

צריך לומר בתפלה של ראש השנה “המלך הקדוש” במקום האל הקדוש. ואם טעה וחתם “האל הקדוש”, אם נזכר בתוך כדי דיבור, דהיינו בתוך כדי אמירת “שלום עליך רבי”, ומיד חתם “המלך הקדוש” יצא. ואם לא נזכר אלא לאחר מכן צריך לחזור לראש התפלה. ואין חילוק בזה בין תפלת ערבית של ראש השנה לשאר תפלות. שגם בערבית של ליל ראש השנה אם טעה ינהג כאמור.

ילקוט יוסף ימים נוראים, סימן תקפב – סדר תפלות ראש השנה סעיף ט-י

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה