הלכה יומית

הלכה יומית – יום ראשון כ”ב אלול תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


נוהגים לעשות התרת נדרים ביום ערב ראש השנה, שהוא יום כ”ט אלול. ובערב יום הכפורים. ודורשי רשומות רמזו על זה, “לא יחל דברו ככל” סופי תיבות אלול. והוא רמז על דרשת חז”ל [בחגיגה יא.] לא יחל דברו, הוא אינו מיחל, אבל אחרים מחלין לו. [שפתי כהן עה”ת פר’ מטות].

מי שנדר ולא זכר תוך כדי דיבור של הנדר, שביטל כל הנדרים שעתיד לנדור, אף על פי כן התרת נדרים שעושים בערב ראש השנה מועילה לו.

ילקוט יוסף ימים נוראים, סימן תקפא – מהלכות ערב ראש השנה סעיף טו-טז

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה