הלכה יומית

הלכה יומית – יום שני ט”ז אלול תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


יש נוהגים להתענות בערב ראש השנה. והוא מנהג טוב, אך אין בזה חיוב, ואף על פי כן צריך שלא ימעט כלל מלימודו מחמת התענית. ואם בגלל התענית ימעט בלימודו, עדיף שילמד ולא יתענה. והעיקר הוא שיקבע ביום הזה חשבון הנפש ויעשה תשובה על מעשיו ואז מתכפרים שליש עוונתיהם של ישראל בכח התשובה שעושים ביום זה כמבואר במדרש.

ילקוט יוסף ימים נוראים, סימן תקפא – מהלכות ערב ראש השנה סעיף א

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה