הלכה יומית

הלכה יומית – יום ראשון ט”ו אלול תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


יש נוהגים שהמתפלל סליחות מתפלל כל היום. והוא כדי לפייסו, כיון שהאומר סליחות אינו חשוב כל כך כשליח צבור שמתפלל ואומר דברים שבקדושה. והלבוש כתב הטעם משום המתחיל במצוה אומרים לו גמור. ויש מפקפקים על טעם זה. ועל כל פנים לא נהגו כן במקומותינו לתת תפלות היום למי שאומר סליחות. ונהרא נהרא ופשטיה.

מנהגינו להעמיד אצל השליח צבור אחד לימינו ואחד לשמאלו. ואף שמרן לא כתב כן אלא גבי יום הכפורים, הוא הדין בזה גם בראש השנה.

[ילקוט יוסף ימים נוראים, סימן תקפא – את מי ראוי למנות כשליח צבור, סעיף כב-כג]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה