הלכה יומית

הלכה יומית – יום חמישי כ”ט תמוז תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


משבעה עשר בתמוז עד אחרי תשעה באב, שנקראים בין המצרים, נוהגים להמנע מלאכול פרי חדש, או מללבוש בגד חדש, בשביל ברכת “שהחיינו”, שאי אפשר לומר בימים אלו שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, והוא זמן פורענות וימי צרה ותוכחה לעם ישראל. (ונכון להחמיר בזה גם במוצאי תשעה באב, מליל עשירי באב עד ליל יא אב. מחזיק ברכה סי’ תקנח סק”ג, יוסף אומץ סי’ נו). ובשבתות שבתוך ימי בין המצרים מן הדין מותר לברך שהחיינו. ויש חסידים שנוהגים להחמיר בזה אף בשבתות.

ילקוט יוסף ארבע תעניות מהדורת תשע”ט, סימן תקנא סעיף יז – ברכת שהחיינו בימי בין המצרים סעיף א

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה