הלכה יומית

הלכה יומית – יום שני י”ט תמוז תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


מותר לעשות “תנאים”, [וורט] גם אחר ראש חודש אב, ואפילו בתשעה באב עצמו, בין ביום בין בלילה, שמא יקדמנו אחר (הרמב”ם פ”י מהל’ אישות הל’ יד). אך אסור לעשות ריקודים ומחולות ולנגן בכלי שיר לכבוד האירוסין, ורק מותר לשורר בפה שירות ותשבחות להשם יתברך.

בחוץ לארץ במקומות שנוהגים לעשות קידושין אף שלא בשעת החופה, מותר לקדש בימים אלה, בלי סעודה. ויש מתירים בזה למי שלא קיים פריה ורביה גם בסעודה. וטוב להחמיר. ופירות ומגדנות ומיני מתיקה מותר בודאי. ואפילו אם עושים תנאים על ידי קנין בלבד, וכמנהגינו שאין מקדשים אלא בשעת החופה, נכון להמנע מסעודה.

ילקוט יוסף ארבע תעניות מהדורת תשע”ט, סימן תקנ”א, מנהגי ימי בין המצרים, סעיף ז,ט]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה