הלכה יומית

הלכה יומית – יום חמישי ט”ו תמוז תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


נכון שכל ירא שמים יתענה ויתאבל בארבע תעניות מתוך צער וכאב עמוק על העניינים שאירעו בהם, וגם יוסיף למנוע עצמו מכל תענוג בימים אלו, ומי”ז בתמוז ועד ט’ באב. ויעשה בהם תשובה על מעשינו ומעשי אבותינו שגרמו את כל המאורעות הללו

ועוד כתבו שראוי לכל תלמיד חכם למנוע מאכילת בשר בימי בין המצרים, ולא יכנס למרחץ וכדו’, וירחיק ממנו כל שמחה וששון, ויאנח ויאבל על חרבן בית מקדשנו, ועל הצרות תכופות צרורות ומכופלות שאירעו אז, ובכל שנות הגלות. אולם כל זה אינו מצד עיקר ההלכה, אל מידת חסידות, כשאין חשש של ביטול תורה, במניעת התענוג וכדומה.

ילקוט יוסף ארבע תעניות מהדורת תשע”ט, סימן תק”נ – דין ארבע צומות, סעיף טו

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה