ניתן להשיג: ילקוט יוסף ארבע תעניות

חדש!

יצא לאור: ילקוט יוסף מועדים – ארבע תעניות

מנהגי ימי בין המצרים, דיני תשעה באב, דיני הכותל המערבי והר הבית וקיצור דיני אבלות

צום גדליה, עשרה בטבת, י”ז בתמוז תשעה באב

מסימן תקמ”ט עד סימן תקס”א

ניתן להשיג בחנויות הספרים ובאתר:

אתר ילקוט יוסף – חנות – ילקוט יוסף ארבע תעניות

או במייל:

a0772249906@gmail.com

או בטלפון

077-2249906

לפוסט הזה יש תגובה אחת

השאר תגובה