הלכה יומית

הלכה יומית – יום שישי ד’ סיון תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

להקדשת הלכה יומית לחץ כאן


טוב ונכון שכל אחד יישן וינוח בערב שבועות, כדי שיוכל לאגור כח בשביל הלימוד במשך כל הלילה, לזכות להתעטר בכתרה של תורה.

כשחל שבת בערב חג השבועות, ורוצה לנוח ביום שבת כדי שיהיה לו כח ללמוד בליל שבועות, נכון שלא יאמר שהולך לנוח כדי שיהיה לו כח ללמוד בלילה. שיש בזה זלזול בקדושת שבת. אבל מותר לישון בשבת גם אם כל כוונתו להיות ניעור בליל שבועות, שהרי אינו ניכר שעושה כן למוצאי שבת. ואסור להכין משבת ליום טוב. ולכן אסור בשבת לסדר השלחנות בבית לסעודת יום טוב, או לשטוף כלים ליום טוב [ש”ע סימן תקג ס”א, רמ”א סימן תרסז]. ואם הכלים הנ”ל עומדים בבית ומעלים צחנה וריח רע מותר לשטפם, אף אם לאחר מכן ישתמש בהם בלילה. וכן אין לשטוח עשבים בבית הכנסת (כמנהג בכמה מקומות שעושים כן בשבועות) ביום שבת, משום שיש בזה הכנה. וכן אין להחליף פרוכת בשבת ליום טוב משום שהוא ניכר שהוא ליום טוב והוי מכין (מ”ב סי’ תצד ס”ק ט). אלא יעשה הכל מערב שבת, או בצאת השבת לאחר אמירת ‘ברוך המבדיל בין קודש לקודש’.

ילקוט יוסף ספירת העומר מהדורת תשע”ט, סימן תצד – הלכות חג השבועות – חודש סיון וערב שבועות, סעיף כא.

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה