הלכה יומית

הלכה יומית – יום שני כ”ט אייר תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


כתב מרן החיד”א, שהימים שמראש חודש סיון מסוגלים המה לקנין התורה ומדות טובות ואחדות ישראל, ואם יתעורר האדם בימים האלו להשתדל בלימוד התורה ובקנין מדת הענוה ומדת האחדות, וההשתדלות להבין את התורה לפי מדרגתו, אין ספק שיצליח בזה, ותהא לו סגולה יותר ויותר משאר ימים.

מנהג הספרדים שלא לומר תחנון ונפילת אפים, ומזמור “יענך ה’ ביום צרה”, ומזמור “תפלה לדוד”, מיום ראש חודש סיון, עד יום י”ב בו, ועד בכלל, מפני שחג השבועות יש לו תשלומין כל שבעה.

ילקוט יוסף ספירת העומר מהדורת תשע”ט, סימן תצד – הלכות חג השבועות – חודש סיון וערב שבועות, סעיף ד.

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה