הלכה יומית

הלכה יומית – יום שישי כ”ו אייר תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”


ערב ראש חודש סיון הוא זמן מסוגל לתפלות על קנין התורה הקדושה לו ולזרעו, ושיזכה לזרע קודש בנים זכרים תלמידי חכמים. ולכן הוא ואשתו יתנו צדקה ויתפללו מקרב לבם לזכות לתורה הם וזרעם. [וטוב שיתעוררו בתשובה לפשפש במעשיהם ומעשי בני ביתם, לישר ולתקן ולהסיר מכשול מקרב ביתם. ויש נוהגים להתענות בו, כדי לזכות לבנים תלמידי חכמים ויראי ה’. אמנם טוב יותר מן התענית, שהנשים יתחזקו במדת הצניעות, בבגדים צנועים כדת וכהלכה, ובכיסוי הראש הראוי, ובצניעות בהופעה ובדיבור, והאנשים יעסקו בתורה, ובזכות זה יזכו לתורה ולבנים תלמידי חכמים]. ילקוט יוסף ספירת העומר מהדורת תשע”ט, סימן תצד – הלכות חג השבועות – חודש סיון וערב שבועות, סעיף א.

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה