הלכה יומית

הלכה יומית – יום חמישי י”ח אייר תשע”ט – ל”ג בעומר

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

מוקדש לרפואת הרב שמעון גד בן שושנה בתוך שאר חולי ישראל


אסור לכהנים לבקר אצל קברות צדיקים, במערת המכפלה או בקבר רחל, ומצוה להוכיח לכהנים החרדים לדבר ה’ באמירה נעימה לבל יכניסו עצמם בספק איסור טומאה דאורייתא, ולחלל קדושת כהונתם, ואין לכהנים ליטמא לתלמידי חכמים גדולים בזמן הזה אף בקבורתם. [ויש שהזהירו שהר מירון מלא קברות וכמעט לא שייך שכהנים ילכו לשם, ראה בילקוט יוסף ספירת העומר סימן תצ”ג סעיף ה בהערה ה].

אף שאין להתפלל שחרית מנחה וערבית בבית קברות, וגם לא ליד קברות צדיקים, כגון קבר מרן הבית יוסף וקבר האר”י ז”ל. מכל מקום בקבר הרשב”י ובמערת המכפלה מתפללין, מפני שהקבר עצמו עמוק הרבה, ואינו בסמוך למצבה הנראית. [ילקוט יוסף ספירת העומר מהדורת תשע”ט, סימן תצג – מנהגי ל”ג בעומר ופסח שני, סעיף ה]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה