הלכה יומית

הלכה יומית – יום ראשון י”ד אייר תשע”ט – פסח שני

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

מוקדש לרפואת הרב שמעון גד בן שושנה בתוך שאר חולי ישראל


ביום י”ד אייר, אין אומרים וידוי ונפילת אפים, וכן אין צריך לומר וידוי במנחה שלפניו, דהיינו במנחה של י”ג אייר. אבל ביום ט”ו באייר המנהג לומר וידוי ונפילת אפים.

ביום פסח שני ירבה קצת בשמחה, כי קדוש היום. ויש שהחמירו שלא להתענות ביום זה. אולם מעיקר הדין אין איסור להתענות בפסח שני. וטוב להחמיר שלא לאכול גדי מקולס גם בליל ט”ו אייר, כיון דהוי מדינא. אבל לאכול סתם צלי לא נהגו להחמיר אלא בליל ט”ו ניסן. ויש שנהגו לאכול מצה בפסח שני, ואנו לא נהגנו בזה.

[ילקוט יוסף ספירת העומר מהדורת תשע”ט, סימן תצג – מנהגי ל”ג בעומר ופסח שני, סעיף טו]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה