הלכה יומית

הלכה יומית – יום שלישי ט’ אייר תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

מוקדש לרפואת הרב שמעון גד בן שושנה בתוך שאר חולי ישראל


מצוה על כל אחד ואחד מישראל לספור ספירת העומר בעצמו, שנאמר “וספרתם לכם”, בלשון רבים, שתהיה ספירה בפי כל אחד. ומכל מקום אם נתכוון לצאת בספירת שליח צבור, וגם השליח צבור נתכוון להוציאו, יוצא ידי חובתו בשמיעה, שגם בספירת העומר מעיקר הדין אמרינן דין שומע כעונה.

המברך וסופר את העומר באמצעות רם קול, ומכוין להוציא אחרים ידי חובתן, צריך שיוכלו לשמוע את המברך גם בלעדי הרם קול, על ידי שיתאמצו בשמיעתם.

[ילקוט יוסף ספירת העומר החדש, פרק ו – שומע כעונה בספירת העומר סעיף לב]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה