הלכה יומית

הלכה יומית – יום ראשון ז’ אייר תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

מוקדש לרפואת הרב שמעון גד בן שושנה בתוך שאר חולי ישראל


מצות ספירת העומר צריכה להיות מעומד. וסמכו חז”ל דין זה על הנאמר (בפרשת ראה טז. ט): “מהחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות”, אל תיקרי בקמה אלא בקומה [וגם הברכה תהיה מעומד]. ומכל מקום אם מנה מיושב יצא.

השומע ספירת העומר מאחר ויוצא ממנו ידי חובה, לכתחלה גם הוא צריך לעמוד על רגליו בשעת הברכה ובשעת הספירה. ורק במקום טורח ציבור מצינו בפוסקים שהקילו בזה. [וכן הדין לגבי ברכת הגומל, שכל היוצא ידי חובה בברכה זו לכתחלה יעמוד בעת הברכה, אך אין זה מעכב בדיעבד או במקום טורח]. 

[ילקוט יוסף ספירת העומר, פרק ה – עמידה ומעלת ברוב עם בספירת העומר סעיף כט]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה