הלכה יומית

הלכה יומית – יום חמישי ד’ אייר תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

מוקדש לרפואת הרב שמעון גד בן שושנה בתוך שאר חולי ישראל


יש מי שאומר שיש להזדרז בימי הספירה לעשות סימנים שלא ישכח לילה אחד מלספור ספירת העומר, דשמא ישכח לספור העומר פעם אחת לילה ויום, ולא יוכל לספור עוד בברכה, וגם כל הברכות שבירך על ספירת העומר בלילות שעברו יהיו ברכות לבטלה, ונחשב כביטל מצות עשה. ויש אומרים דאף אם ישכח יום אחד, לא היו ברכותיו ברכה לבטלה, שאף שנתברר למפרע שלא קיים “תמימות” אין אומרים דמה שעשה עד עתה לא היה מעשה מצוה, כיון דסוף סוף עשה מה שנצטווה לספור באותו יום בברכה, והמצוה לא נתבטלה למפרע. ומיהו לכתחלה בודאי שראוי לעשות סימנים שלא לשכוח לספור את העומר בכל הלילות.

[ילקוט יוסף ספירת העומר, פרק ד – דיני הברכה, ונוסח הברכה והספירה סעיף כד]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה