הלכה יומית

הלכה יומית – יום ראשון כ”ג ניסן תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

מוקדש לרפואת תהילה בת יעל בתוך שאר חולי ישראל


מהלכות ספירת העומר

זמן ספירת העומר הוא בלילה, ואם שכח לספור בתחילת הלילה סופר והולך כל הלילה. ולכתחלה נכון לספור אחר צאת הכוכבים, (והוא כשלש עשרה וחצי דקות זמניות אחר שקיעת החמה, שהוא כ-18 דקות). וכן מנהג המדקדקים במצוות להמתין לצאת הכוכבים.

ומכל מקום ציבור שסיימו תפלת ערבית מיד אחר השקיעה, ואינם ממתינים עד צאת הכוכבים, וקיים חשש שחלק מן הציבור ישכח לספור העומר, ויפסידו לגמרי מצות הספירה, נכון שיספרו את העומר בברכה בבין השמשות, שהואיל וספירת העומר בזמן הזה מדרבנן, ספיקא דרבנן לקולא. [ועוד שיש לצרף סברת האומרים שלשיטת רבי יהודה מפלג המנחה הוי כדין לילה]. אבל כל עוד שלא שקעה החמה אין לספור העומר בברכה בשום פנים. ואפילו בערב שבת לאחר קבלת שבת אין לספור קודם השקיעה.

[מתוך: ילקוט יוסף ספירת העומר החדש, מהדורת תשע”ט, פרק ב’ זמן הספירה]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה