אינדקס הכשרת כלים לפסח

לחצו להורדה:

אינדקס הכשרת כלים לפסח

על פי פסקי מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצ”ל ובנו ממשיך דרכו מרן הרב יצחק יוסף שליט”א

באינדקס:
כלים הצריכים הכשרה, 
והוראות כלליות קודם הכשרת כלים
רשימת הכשרת הכלים לפי החומרים שמהם עשויים
רשימת הכשרת הכלים לפי סדר הא-ב

בין היתר: הכשרת שיש לפסח, כלי זכוכית בפסח, הכשרת תנור, 

האינדקס נערך ע”פ טבלה שערכו מכון “תפארת ישראל”, ואינדקס שערך הרב  שמעון שמואלי שליט”א, יו”ר איגוד בני התורה בת ים. בתוספת ערכים רבים, ובהגהה מדוקדקת ע”י הרה”ג רבי שמעון ללוש שליט”א, מח”ס “נשמע קולם”. וע”י הרה”ג רבי שלמה שרגא שליט”א, ראש כולל “ברוך שאמר”, ירושלים. ותודתנו נתונה להם על כך.

רשימת הכשרת הכלים לפי החומרים שמהם עשויים

סוגי הזכוכית:
זכוכית פשוטה, פיירקס, דורלקס, קריסטל, ודומיהם: הכשרם ע”י שטיפה
אפילו בצונן, והדחה יפה יפה בפרט מחמץ שאולי נדבק, או שנתפס בחריצים קטנים
ודקים. (ואחינו האשכנזים נוהגים בהם כדין כלי חרס.)
סוגי החרס:
חרס, חרסינה, פורצלן (פרפורי), קרמיקה, חימר, ודומיהם: אם השתמש
בהם חמץ בחמין אין הכשר מועיל להם כלל, ולכן יש להצניעם במקום מיוחד עד לאחר
הפסח, וטוב לסוגרם בארון מיוחד ולהצניע המפתח. ואם השתמש בהם בחמץ צונן די
להם בהדחה יפה יפה במים צוננים. אלא אם כן שהה בתוכם 24 שעות, שאז טעונים
הכשר באחד משני אופנים. או ע”י הגעלה, או ע”י שיתן בהם מים (אפילו צוננים), וישהו
שם לפחות כ”ד שעות וישפכם, ושוב ימלא מים חדשים שישהו שם עוד כ”ד שעות
וישפכם, ושוב ימלא פעם שלישית מים חדשים וישהו שם עוד כ”ד שעות, והוכשרו בכך.
סוגי המתכות:
אלומניום, בדיל, ברזל, זהב, כסף, נחושת, נרוסטה, עופרת, פלדה,
ודומיהם: ראשית יש להדיחן יפה יפה, ואח”כ להכשירן בהגעלה. וכפי רוב תשמישן
כך הכשרן. שאם רוב השימוש בהם היה בכלי ראשון, (כלומר בכלי מאכל או משקה
המונח בעצמו ע”ג האש), הכשרם בהגעלה במים רותחים שבכלי ראשון. ואם רוב
תשמישן היה רק באופן שעירו עליהם מכלי ראשון, די לו שיערה עליהם רותחין מכלי
ראשון. ואם רוב תשמישן היה בתוך כלי שני, יתנם בתוך רותחין שבכלי שני. ואם רוב
תשמישן היה בצונן, הכשרם בשטיפה והדחה יפה יפה אפילו במים צוננים ודיו. (ואם יש
חריצים בכלי, ימלא אותם בחומר ניקיון שפוגם את המאכל וידיח). ובדרך כלל מצטבר
(בעיקר באלומניום) לכלוך שחור שקשה להסירו, ומ”מ מותרים בהגעלה, אלא שיש
להתאמץ להסירו כמה שניתן.
סוגי חומרים סינטטיים
פלסטיק, גומי, ניילון, סיליקון, בקליט, ודומיהם: הכשירם כדין סוגי המתכות (כמפורט למעלה).
סוגי חומרים שונים
כלי אבן, כלי עץ, כלי עצם: הכשירם כדין סוגי המתכות (כמפורט למעלה).

 

לפוסט הזה יש תגובה אחת

השאר תגובה