יצא לאור: ספר ‘אגרת לבן תורה’ במהדורה חדשה

בס”ד

יומא טבא לרבנן!

בשורה משמחת לשוחרי התורה ולומדי המוסר.

ספר המוסר “אגרת לבן תורה” בהוצאה חדשה,

ובתוספת פרקים חדשים שרואים אור לראשונה.

הופיע ויצא לאור הספר הנפלא “אגרת לבן תורה” קנקן חדש מלא ישן מפי עטו של מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי יצחק יוסף שליט”א, בעל הילקוט יוסף. הספר יוצא בהוצאה חדשה ומפוארת, עם הוספת קטעים מרובים, ומאות מראי מקומות. כמו כן הוסיף מרן המחבר שליט”א כמה וכמה פרקים חדשים בעניינים שהזמן גרמן, פרק ארוך ומעמיק בחשיבות לימוד המוסר ובפרט לבני התורה.כמו כן התייחסות ראשונית בכתב ידו לפגעי הטכנולוגיה, קווי החדשות ועוד. בסוף הספר צירף הרב עובדות והנהגות מכלי ראשון בשקידת התורה ועמלה, שראה בבית הגדול של אביו מרן הרב עובדיה יוסף זיע”א.

הספר ראה אור לראשונה לפני למעלה מ-30 שנה, ומאז ועד עתה נמכר הספר בארץ ובחו”ל בכמה וכמה מהדורות, אמנם בשנים האחרונות אזל הספר משוק הספרים, ורבים אומרים מי יראנו טוב… וכעת יצא הספר מחדש בתוספת נופך מרובה.

ניתן להשיג את הספר בכל חנויות הספרים הנבחרות.

השאר תגובה