יצא לאור: ילקוט יוסף הלכות יום טוב וחול המועד

יצא לאור: ילקוט יוסף יום טוב וחול המועד

כולל: איזו מלאכות אסורות ביום טוב, דיני יום טוב שני של גלויות, דיני הכנה ביום טוב, דיני האש ביום טוב, דיני לישה ואפיה ביום טוב, שלא לבשל לצורך גוי ומחלל שבת, ביצה שנולדה ביום טוב, כיבוי ביום טוב, דיני עירוב תבשילין, המלאכות האסורות והמותרות בחול המועד, דיני גילוח וכיבוס בחול המועד, ועוד

מסימן תצה עד תקמח

 

ניתן להשיג בחנויות הספרים ובאתר:

אתר ילקוט יוסף – חנות – ילקוט יוסף יום טוב וחול המועד

או במייל:

a0772249906@gmail.com

כתיבת תגובה