הלכה יומית

הלכה יומית – יום שישי ט”ו אדר ב’ תשע”ט – פורים דמוקפין

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

מוקדש לרפואת תהילה בת יעל בתוך שאר חולי ישראל


בפורים שחל בערב שבת, יש אומרים שמותר לאכול סעודת פורים אחר חצות היום בערב שבת, שסעודה זו נחשבת כסעודת מצוה שמתירים לאכול ביום שישי, וכיון שיש עניין לקיים סעודה זו דוקא אחר מנחה, לפיכך מותר לסעוד אחר חצות. אולם לדינא נכון יותר להקדים לעשות עיקר הסעודה בבוקר השכם, ולא יעשה את עיקר הסעודה בסוף היום. וצריך החכם להיות עיניו בראשו לדקדק שלא ישתכר לגמרי, וימלא בטנו יותר מדי בהשכמה, רק יבסם עצמו בבוקר. שיוכל לאכול סעודת שבת בלילה.

[ילקוט יוסף פורים מהדורת תשע”ג, סימן תרצה – דיני סעודת פורים סעיף ז]

 

 

 

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה