הלכה יומית

הלכה יומית – יום חמישי י”ד אדר ב’ תשע”ט – פורים דפרזים

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

מוקדש לרפואת תהילה בת יעל בתוך שאר חולי ישראל


בן עיר שקרא המגילה ביום י”ד, ועשה את יום הפורים בי”ד, כדת, וביום ט”ו השכים ועלה לירושלים, ונתכבד להיות שליח צבור, צריך לומר “ועל הנסים” בחזרת התפלה, שעל כל פנים הימים האלה ימי נסים לכלל ישראל, ולא הוי הפסק.

שליח צבור ירושלמי שהוזמן לקרות המגילה בתל אביב בליל י”ד, אם לן שם וישאר עד למחרת יום י”ד אחר עמוד השחר, רשאי לברך ולקרוא להם המגילה. ואם חוזר באותו ערב אינו רשאי לקרות להם המגילה. ואם אין אחר שיקרא להם המגילה רשאי לקרוא להם, אך טוב יותר שאחד מבני הקהל יברך את הברכות. ושליח צבור שבא מתל אביב, (בליל טו) אינו רשאי לקרות לבני ירושלים ביום ט”ו אדר.

[ילקוט יוסף פורים מהדורת תשע”ג, סימן תרפח – כרכים המוקפים חומה, ובן עיר שהלך לכרך סעיף יד]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה