הלכה יומית

הלכה יומית – יום ראשון י’ אדר ב’ תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

מוקדש לרפואת תהילה בת יעל בתוך שאר חולי ישראל


מזכירין “ועל הנסים” בברכת המזון, הן בסעודה שאוכלים בליל פורים, והן בסעודות היום. ומכל מקום אם טעה ולא אמר “ועל הנסים” בברכת המזון, ולא נזכר עד שאמר “ברוך אתה ה'” (כדי לחתום על הארץ ועל המזון), כיון שאמר “השם” אין מחזירים אותו, ואפילו לא עשה אלא סעודה אחת במשך כל יום הפורים. ואינו רשאי לומר למדני חוקיך כדי לומר על הנסים, אלא יסיים הברכה, ובאמצע הרחמן יאמר: הרחמן הוא יעשה עמנו נסים ונפלאות כשם שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה בימי מרדכי ואסתר וכו’, עד ועשית עמהם נסים ונפלאות ונודה לשמך הגדול סלה.

[ילקוט יוסף פורים מהדורת תשע”ג סימן תרצה – דיני סעודת פורים סעיף ח]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה