הלכה יומית

הלכה יומית – יום שישי ח’ אדר ב’ תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

מוקדש לרפואת תהילה בת יעל בתוך שאר חולי ישראל


מותר להביא ספר תורה ממקום למקום בשביל פרשת זכור ופרשת פרה. והנכון הוא להביא את הספר תורה קודם התפלה, ולא בעת שמגיעים לקריאת התורה. ואמנם אם הספר תורה נמצא בבית פרטי, ולא בבית כנסת, קיל טפי.

ולכן מותר להביא ספר תורה קודם התפלה לחולה לקרוא לו פרשת זכור. דאף לצורך יחיד מותר להביא ספר תורה לצאת ידי חובת פרשת זכור שהיא מן התורה. ואף שיש אומרים דבעינן עשרה לעיכובא, מכל מקום בחולה יש לסמוך על האומרים שאין עשרה מעכב לצאת ידי חובה על כל פנים מן התורה.

[ילקוט יוסף פורים מהדורת תשע”ג סימן תרפה – פרשת זכור סעיף כה]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה