הלכה יומית

הלכה יומית – יום ראשון י”ט אדר א’ תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

מוקדש לרפואת תהילה בת יעל בתוך שאר חולי ישראל


מה שמפרסמים ששיעור מתנות לאביונים הוא עשרה שקלים לכל אביון, ובשביל נתינה חשובה ראוי לתת חמישים שקלים לכל אביון, אין זה מעיקר ההלכה, אלא ממדת חסידות בעלמא.

לא יתן מתנות לאביונים לפני יום הפורים, דילמא אכלי להו קודם הפורים. ומה שיש נוהגים ליתן מתנות לאביונים לפני פורים, אף דמצוה זו דוקא בפורים עצמה, היינו מפני שנותנים ב’ מנות לאביונים גם ביום פורים, ויש גם הרבה עניים המחזרים על הפתחים. ובפרט אם נותן לגבאי צדקה האומר שיתן לאביונים ביום פורים.

[ילקוט יוסף פורים מהדורת תשע”ג סימן תרצד – דיני מתנות לאביונים]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה