הלכה יומית

הלכה יומית – יום שישי י”ז אדר א’ תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

מוקדש לרפואת תהילה בת יעל בתוך שאר חולי ישראל


מצוה לתת מתנות לאביונים ביום הפורים, דהיינו מתנה אחת לכל אביון, ובסך הכל חייב לכל הפחות שתי מתנות לשני אביונים. ויוצאים ידי חובה בין בנתינת מעות, בין בתבשיל, או דבר מאכל אחר. אבל לא בכלים ובבגדים וסדינים. ומן הדין די בנתינת פרוטה אחת לכל אביון.

ובזמן הזה עשר אגורות חשוב כמו פרוטה, שהיא המטבע הפחות ביותר שיוצא בהוצאה. ומכל מקום ירא שמים יחמיר ויתן בעין יפה ובסבר פנים יפות, כשיעור שווי סעודה אחת של לחם ולפתן. ויהיה שכרו איתו ופעולתו לפניו. והמתחסד עם קונו יתן כשיעור ג’ ביצים מפת לכל הפחות, עם ב’ עניים. ולשאר יתן כמתנת ידו.

[ילקוט יוסף פורים מהדורת תשע”ג סימן תרצד – דיני מתנות לאביונים]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה