הלכה יומית

הלכה יומית – יום חמישי ט”ז אדר א’ תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

מוקדש לרפואת תהילה בת יעל בתוך שאר חולי ישראל


נאמר במגילת אסתר: וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, ודרשו חז”ל, אפילו לימות המשיח, שאף על פי שכל זכרון הצרות יבטל, שנאמר, כי נשכחו הצרות הראשנות וכי נסתרו מעיני, ימי הפורים לא יתבטלו, כמו שנאמר, וזכרם לא יסוף מזרעם. וכן אמרו שכל ספרי הנביאים והכתובים עתידים ליבטל לימות המשיח, חוץ ממגילת אסתר, והרי היא קיימת כחמשה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה, שאינם בטלים לעולם. ויש מן הראשונים שפירש שלא יתבטל ספר מכל הספרים, אלא שאפילו יבטלו שאר ספרים מלקרות בהם, מגילת אסתר לא תיבטל מלקרות אותה בצבור.

וכן במצות זכירת-מעשה-עמלק, כמו שנאמר, זכור את אשר עשה לך עמלק וגו’, וכתבו אחרונים שאף לאחר ביאת המשיח, שימחה עמלק מן העולם, כמו שנאמר, ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אבד, תישאר המצוה קיימת, כדי לזכור את הגורם לביאת עמלק, שריפו עצמם מדברי תורה.

[ילקוט יוסף פורים מהדורת תשע”ג סימן תרצז סעיף ט]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה