הלכה יומית

הלכה יומית – יום שלישי י”ד אדר א’ תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

מוקדש לרפואת תהילה בת יעל בתוך שאר חולי ישראל


בשנה מעוברת, יום י”ד וט”ו שבאדר ראשון, אף על פי שאין קוראים בהם המגילה, מכל מקום אסורים בהספד ותענית, ואין מספידין בהם אלא לחכם בפניו, ואין נופלין על פניהם, ואין אומרים בהם בתפלה מזמור יענך ה’ ביום צרה, ומזמור תפלה לדוד. אם חל בשבת אין אומרים צדקתך צדק. אבל שאר דברים אין נוהגים בהם.

ונכון לנהוג בהם מקצת משתה ושמחה, י”ד לבני פרזים, וט”ו לבני ירושלים. ומה שאין קוראים המגילה באדר ראשון, לפי שנאמר (מגילת אסתר ט, כא), לקיים עליהם להיות עושים את יום י”ד וט”ו “בכל שנה ושנה”, מה בכל שנה אדר הסמוך לניסן, אף בשנה מעוברת אין הפורים נוהג אלא באדר הסמוך לניסן, ולסמוך גאולה לגאולה, דהיינו לסמוך פורים לפסח, עדיף.

[ילקוט יוסף פורים מהדורת תשע”ג סימן תרצז סעיף ד]

 

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה