הלכה יומית

הלכה יומית – יום ראשון כ”ד כסליו תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

ההלכה מוקדשת לע”נ הרב שאול ב”ר יעקב זצ”ל

להקדשת הלכה יומית לחץ כאן


לכתחלה ראוי להניח נר החנוכה בכלי, ולא כאלה שמדביקים נר שעוה על הרצפה,  או על אבן קטנה, שאין זה כלי.

ויש אומרים שהנר שהוא הכלי מעכב למצוה. ולדבריהם יש להקפיד במי שמדליק בחנוכיית כסף, ונוהג לתת שמן ופתילה בבית קיבול מזכוכית, דנמצא דלמעשה הוא מדליק בכלי זכוכית ולא בכלי כסף, וא”כ עדיף שיתן השמן לתוך הגביעים של כסף שבמנורה עצמה, משום הידור מצוה בנר עצמו. אולם לדינא אין הכלי מעכב בנר חנוכה שאינו אלא הכשר מצוה, והמדליק בזכוכית שבמנורות כסף מקיים שפיר מצות הידור בבחינת זה אלי ואנוהו.

[ילקוט יוסף הלכות חנוכה מהדורת תשע”ב, סימן תרע”א – סדר הדלקת נר חנוכה ומקום הנחתו, סעיף טו]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה