הלכה יומית

הלכה יומית – יום רביעי ג’ תשרי תשע”ט

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

ההלכה הוקדשה לרפואת משה אפרים בן רחל בתוך שאר חולי ישראל


ביום ג’ תשרי מתענים, והוא נקרא צום גדליה, שבו נהרג גדליה בן אחיקם ונכבית גחלת ישראל הנשארה וסיבב לעם ישראל את הגלות. והכל חייבים בצום זה.

מי שיתענה בצום גדליה ועקב כך לא יוכל להתענות ביום הכפורים, לא יתענה בצום גדליה. וכל הפטורים משאר תעניות צבור פטורים מתענית זו. ואם חל ר”ה בימים חמישי שישי, צמים ביום ד’ תשרי. ומנהגינו פשוט בארץ ישראל להתפלל שחרית עם טלית ותפילין כמו בכל יום. [ורק בתשעה באב יש שנהגו להניחן במנחה].

[ילקוט יוסף ימים נוראים מהדורת תשע”ה, דיני צום גדליה]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה