הלכה יומית

הלכה יומית – יום רביעי כ”ה אלול תשע”ח

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל


מברכים ברכת שהחיינו בקידוש, ומי ששכח לברך שהחיינו, יברך שהחיינו בקידוש של הבוקר. ואם שכח בקידוש, יברך במשך היום, דזמן אומרו אפילו בשוק.

מה שנהגו לומר בקידוש שחרית של ראש השנה פסוק “וביום שמחתכם” וכו’, אין צריך להקפיד לאמרו בטעמי המקרא, ואין לחוש בזה משום הזכרת ראש חודש. וכשאומר הפסוק “וביום שמחתכם ובמועדיכם” יתן דעתו שצריך להפסיק בין אני, לה’ אלקיכם.

[ילקוט יוסף ימים נוראים סימן תקפג – הדלקת הנר, ודברים שנוהגים לאכול בליל ראש השנה]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה