הלכה יומית

הלכה יומית – יום ראשון כ”ב אלול תשע”ח

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל


מדליקין נר לכבוד יום טוב, ויקדימו לברך ואחר כך להדליק, כמו בכל ערב שבת וערב יום טוב, שכל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן.

וברכת ההדלקה בראש השנה היא “להדליק נר של יום טוב” ואין להזכיר יום הזכרון. ומכל מקום הנוהגות לברך בנוסח “להדליק נר של יום טוב הזכרון”, אין לחוש להפסק, ולא הוי משנה ממטבע שטבעו חכמים, אבל לכתחילה אין לאומרו, שאין לו יסוד ושורש.

[ילקוט יוסף ימים נוראים סימן תקפג – הדלקת הנר, ודברים שנוהגים לאכול בליל ראש השנה]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה