הלכה יומית

הלכה יומית – יום שלישי י’ אלול תשע”ח

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

ההלכה הוקדשה לרפואת רבקה בת חנה בתוך שאר חולי ישראל


תלמידי חכמים ובני ישיבות שאינם קמים יום יום לסליחות, אם הולכים לישון אחר חצות לילה, מה טוב שיאמרו קצת סליחות לפני שישנו, אפילו ביחידות, וכן יאמרו תיקון חצות קודם השינה. ומעלת תיקון חצות חשובה יותר מאמירת סליחות עם הצבור. ואם הוא כבר ער בשעת חצות, נראה שישתדל לומר תיקון חצות, אף דשמא על ידי כך יימנע מלקום לתפלה בנץ, שזו המצוה שבאה לידו תחלה. ומה גם שבזוהר הקדוש הפליגו מאד בשבח אמירת תיקון חצות. ובפרט דבזמן כזה מועט לא ישנה לענין קימתו בנץ.

[ילקוט יוסף ימים נוראים, סימן תקפא – מדיני הסליחות סעיף י”ז]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה