מכתבי הלכה

מה מברכים על שניצל

בס"ד, ‏י"ז תמוז תשע"ז

 

לכבוד

היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת ה"ה ר' ………………….. נ"י,

 

שלום רב,

אודות הברכה על שניצל. הנה כיום רוב השניצלים מה שמדבקים אותם בקמח או פירורי לחם, עושים כן להטעים, ולא רק למראה, ולכן יש לברך עליו בורא מיני מזונות, והדרינן למה שפסק מרן בש"ע (סי' ר"ח סעיף ב') כל שיש בו מחמשת המינים אפי' הוא מיעוט ברכתו בורא מיני מזונות. ודמי לבוטנים אמריקאים (קבוקים) המצופים בקמח שברכתם במ"מ, ואם אכל שיעור כזית דגן בכדי אכילת פרס מפרורי הלחם, מברך לבסוף על המחיה.

בעבר, לפני כ-20 שנה היו נותנים מעט על השניצל במטרה שיהיה לו חזות טובה, ולא התכוונו להטעים, ולכן היו מברכים על זה שהכל. ועל פי זה כתבנו בספר ילקוט יוסף לברך על שניצל שהכל. אבל כיום ברוב המקומות נותנים את הקמח או פירורי הלחם כדי להטעים, ואזי ברכתו מזונות.

וכל שיש ספק בדבר יברך מזונות, כי בלא"ה על הכל אם אמר מזונות יצא, [חוץ ממים ומלח]. וכתב המג"א שכל שבדיעבד יצא לא חיישינן לסב"ל. וברכה מבוררת עדיפא טפי. וכיון שכיום רבים נוהגים לתת קמח בשניצל כדי להטעים, יברכו מזונות.

ושניצל תירס בהיות שנודע שבא להטעים, והוא מחמשת מיני דגן, מברכים מזונות.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

השאר תגובה

שיתוף המכתב

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

עוד מכתבים

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה