מכתבי הלכה

האם מותר לאכול בשר בשמן שטוגן בו בשר כשר ולא חלק

בס”ד, ‏ג’ אב תשע”ז

 

לכבוד

היקר והנעלה, כש”ת ה”ה………… נ”י

 

שלום רב,

 

אודות מי שמקפיד לאכול בשר חלק כדעת מרן הב”י, וטיגנו בשר כשר, ואחר מספר רגעים טיגנו באותו שמן בשר חלק, האם מותר לאכול שם לכתחילה.

הנה מבואר בספר ילקוט יוסף איסור והיתר ח”א (סי’ כ”ט סעיף ז’), שמי שמתארח אצל חבירו שאינו מקפיד באכילת בשר חלק דוקא, מותר לו לאכול את התבשילים שנתבשלו בכלים שבישלו בהם בשר כשר, והטעם מובא בהערה, שהרי קי”ל דסתם כלים אינן בני יומן, וכן סתם כלי ישראל אינן בני יומן, והוי טעם פגום ומותר, וע”ש אם הבעלים לפנינו אם צריך לשאול אותם אם הכלי בן יומו.

ואמנם כל זה בבלוע בכלי, שאחר כ”ד שעות הוא נותן טעם לפגם, אך בשמן שהוא בעין גם אחר כ”ד שעות הטעם הוא לשבח, וק”ו שבמקרה הנ”ל ידוע שאחר כמה רגעים שטיגן בשר כשר, מטגנים בשר חלק בודאי שהטעם הוא לשבח,

ולכן מי שמקפיד לאכול בשר חלק אין לאכול במסעדה זו שטיגנו בשר חלק באותו שמן שטיגנו בשר כשר, ואין הבדל בזה בין הספרדים לאשכנזים דכל מי שמקפיד לאכול בשר חלק, אין לאכול במסעדה זו.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

השאר תגובה

שיתוף המכתב

עוד מכתבים

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה