מכתבי הלכה

אם מותר להשכיר דירה למי שלא שומר שבת

בס”ד, ‏כ”ב תמוז תשע”ז

 

לכבוד

היקר והנעלה, כש”ת ה”ה ……………………. הי”ו

 

 

שלום רב,

אודות שאלתו אם מותר להשכיר דירה למי שלא שומר שבת.

ע’ בספר ילקוט יוסף שבת כרך א’ חלק ראשון (מהדורת תשע”א סי’ רמ”ו עניני לפני עור סעיף א’), שמותר להשכיר דירה בשכירות חודשית, או בשכירות דמי מפתח, ליהודי מחלל שבת, למרות שהשוכר את הדירה אופה ומבשל בדירה, מעשן מדליק ומכבה את החשמל בדירה כמעשהו בחול, ומחלל שבת בפרהסיא, ומ”מ נכון שהמשכיר יתנה עמו בתנאי גמור בחוזה השכירות, שעכ”פ לא יחלל שבת בפרהסיא,

וכל זה בדירה, אבל אם משכיר לו חנות בסביבה יהודית, והשוכר פותח החנות בשבת, ויש בזה מכשול גדול לרבים, שומר נפשו ירחק מזה, ולא יסמוך על היתרים, ולא ישכיר לו את החנות, וע’ בהערה שם כל מקורות הדין ונימוקו, שיש כמה צירופים להקל בזה ע”ש.

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

השאר תגובה

שיתוף המכתב

עוד מכתבים

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה