הלכה יומית

הלכה יומית – יום חמישי ז’ אדר תשע”ח

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

ההלכה הוקדשה לע”נ הגאון הרב יהושע בן רפאל עמרם (מאמאן) זצוק”ל 
להקדשת הלכה יומית לחץ כאן

אין לשנות את המבטא שלנו גם בהזכרת שם ה’, הן בברכות התורה שעל קריאת פרשת זכור, והן בקריאת פרשת זכור, שמדברי הראשונים מבואר להדיא, שהמבטא שלהם היה כמו המבטא של הספרדים בביטוי שם ה’. אך לכתחלה יש לדקדק להבדיל בין קמ”ץ לפת”ח כפי שהדקדקנים יודעים להדגיש זאת.

לפיוט מי כמוך, וביטלו מנהגם על פי הוראת רבותינו האחרונים. ולכן אם יש עוד קהלה שנוהגת לאומרו לפני נשמת כל חי, טוב הדבר שיבטלו את מנהגם בהסכמת ראשי הקהל, באופן שלא יבואו לידי מחלוקת, כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה