מכתבי הלכה

בס”ד

‏י”ז אלול

לכבוד

משפחת ……… החשובה

 

שלום רב,

 

אודות מה ששאלתם אם בנות רווקות חייבות בכיסוי ראש בשעה שמברכות או מתפללות והבנות מתנגדות שלא הורגלו לכך בבית סיפרן, הנה מבואר בספר אוצר דינים לאשה ולבת (הלכות תפלה פ”ט הלכה כ”ג) נערות רווקות שהולכות בלי כיסוי ראש אף ברשות הרבים, ונוהגות להתפלל ולברך בלי כיסוי ראש, וכן מנהגן בבית הספר בית יעקב, אין למחות ביד המקילות בזה, שיש להם על מה שיסמוכו. וכך המנהג בבתי ספר חרדיים.

 

ואמנם אם יקבלו וישמעו מרצון לכסות ראשן בעת שמברכות ומתפללות ובעת הזכרת ה’, ותבוא עליהן ברכה, אך אם מתנגדות ולא רוצות, אין ללחוץ עליהן, ובפרט שלא לומר להן שהן עתידות לתת על זה דין וחשבון, שהרי המקילות יש להן על מה לסמוך.

 

בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

השאר תגובה

שיתוף המכתב

עוד מכתבים

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה