הלכה יומית

הלכה יומית – יום שישי ט’ תשרי תשע”ח

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

ההלכה מוקדשת להצלחת התורם החפץ בעילום שמו הי”ו
להקדשת הלכה יומית לחץ כאן

. מצוה להרבות באכילה ושתיה בערב יום הכפורים. וכן דרשו חז”ל, ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. וכי בתשעה לחודש מתענים והלא בעשירי מתענים, אלא לומר שכל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. וימעט מלימודו בכדי שירבה באכילה וכן ימעט ממלאכתו בכדי שירבה בסעודה.

מצות האכילה בערב יום הכפורים כוללת שתיה, שגם בשתיה מקיים מצוה. טוב לנהוג לאכול בערב יום הכפורים אכילות קטנות, כגון צימוקים וכדומה, שבכל אכילה מקיים מצוה.

[ילקוט יוסף ימים נוראים מהדורת תשע”ה, סימן תרו]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה