הלכה יומית

הלכה יומית – יום חמישי ח’ תשרי תשע”ח

הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

ההלכה מוקדשת להצלחת התורם החפץ בעילום שמו הי”ו
להקדשת הלכה יומית לחץ כאן

מה טוב ומה נעים שכל אדם יאמר שהוא מוחל וסולח לכל מי שחטא כנגדו בין בגופו בין בממונו. וכן על הנשים לבקש סליחה אשה מאת רעותה, בערב יום הכפורים, אם פגעה בה באונאת דברים, וכדומה, במשך ימות השנה. ומה נעים המנהג שנהגו בקצת קהלות שהחזן מכריז בליל יום הכפורים בבית הכנסת קודם כל נדרי: “רבותי, תמחלו זה לזה” והקהל עונים “מחלנו”.

ראוי ונכון לכל איש ואשתו לבקש מחילה זה מזה בערב יום הכיפורים, ולפייס את הדעת, וימחלו זה לזה בלב טוב ויבורכו מאת ה’.

המבקש מחילה מחבירו ולא רצה למחול לו, יודיע בפני עשרה שביקש מחילה מחבירו. והוא הדין בפני עשר נשים.

[ילקוט יוסף ימים נוראים מהדורת תשע”ה, סימן תרו]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה