הלכה יומית

הלכה יומית – יום ראשון כ”ו אלול תשע”ז

ילקוט יוסף הלכה יומית הרב יצחק יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

ההלכה מוקדשת לרפואת רות בת דבורה הי”ו
להקדשת הלכה יומית לחץ כאן

כשאוכל מהרמונים אומר: “יהי רצון וכו’ שנהיה מלאים מצות כרמון”. ועל התפוח בדבש אומר: “שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה”. ועל הרוביא אומר: יהי רצון שירבו זכיותינו, ויש מוסיפים “ותלבבנו”. וכשאוכל קרא אומר: יהי רצון שיקרע רוע גזר דיננו ויקראו לפניך זכיותינו. וכשלוקח הכרתי בידו יאמר: יהי רצון שיכרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. ואין צריך לאוכלו, כי אין רגילים לאכול דברים חריפים וחמוצים בר”ה. [והוא כרימון שמסיר הקליפה ויוצאים הגרעינים, כך ע”י התשובה חוזרים המצוות מהקליפות].

 

אחר כך יקח ראש כבש או ראש איל בידו ויאמר “יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב וזה זכר לאילו של יצחק אבינו ע”ה בן אברהם אבינו עליו השלום”. ואם לא מצא ראש כבש חלק בית יוסף, יקח ראש עוף, ויאמר: “יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב” [ולא יותר]. ויוכל להביא בשר כבש עמו, ויוסיף: וזה זכר לאילו של יצחק וכו’.

[ילקוט יוסף מועדים עמוד לא. חזון עובדיה ימים נוראים עמוד צז-צט. וכ”כ בספר זכרי כהונה ח”ב מערכת ר’ אות ב’]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה