הלכה יומית

הלכה יומית – יום רביעי ט”ו אלול תשע”ז

ילקוט יוסף הלכה יומית

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

ההלכה מוקדשת לרפואת רות בת דבורה הי”ו
להקדשת הלכה יומית לחץ כאן

כתב מרן בשלחן ערוך (סי’ נג ס”ד): שליח צבור (בפרט בימים הנוראים) צריך שיהיה הגון, ריקן מעבירות, ושלא יצא עליו שם רע אפילו בילדותו, וצריך שיהיה עניו ומרוצה לקהל, ומעביר על מדותיו, וקולו ערב, ורגיל לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים. ע”כ.

וצריך שתהיה לשונו צחה לבטא את כל האותיות כתקנן. אבל אם קורא אות ח’ כמו אות כ’ רפויה, או אות ע’ כמו אות א’, ואות ק’ כמו אות כ’ דגושה, אין ראוי למנותו לשליח צבור (מגילה כד:). ואם אין הגון כמותו לשמש שליח צבור, מותר למנותו, ורק ישתדל להרגיל עצמו לבטא האותיות כהוגן.

[ילקוט יוסף הל’ פסוד”ז ר”ס נג. שו”ת יביע אומר ח”ו חאו”ח ר”ס יא].

 

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה