הלכה יומית

הלכה יומית – יום חמישי י’ ניסן תשע”ז

ילקוט יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

ההלכה מוקדשת לרפואת שרה בת חנה רחל

 

אורז וכל מיני קטניות, ובכלל זה אפונים [חומוס], מותרים בפסח, ובלבד שיזהרו לברר את האורז היטב לבל יהיו בו חטים או שעורים וכיוצא בזה ממיני דגן. ולכן נוהגים לבדוק את האורז בתשומת לב רבה ובכובד ראש. ובשנים קודמות היו בודקים את האורז ג’ פעמים, ובשעה שאין ילדים קטנים בקרבתם. אך כשקונים אורז בשקיות ניילון סגורות, לא מצוי שיהיו חטים באורז, ולכן די בבדיקה אחת. ואחינו האשכנזים נוהגים איסור בפסח באורז וקטניות. [ואמנם אף למנהגם, אם נפלו בתוך התבשיל אין אוסרים התבשיל בדיעבד].

 

אף שהאשכנזים נוהגים איסור באכילת אורז וקטניות בפסח, מכל מקום מותר להם להאכיל מהם את הילדים שלא הגיעו למצוות, כשהם צריכים לכך. ונהגו לייחד כלים מיוחדים לצורך זה, כדי שלא ישתמשו בכלים אלו לצורך אנשים גדולים.

 

[ילקוט יוסף פסח כרך ב’ מהדורת תשע”ז סימן תנ”ג]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה