הלכה יומית

הלכה יומית – יום רביעי ט’ ניסן תשע”ז

ילקוט יוסף

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

ההלכה מוקדשת לרפואת שרה בת חנה רחל

 

מותר לבשל ולטגן בקמח מצה, או קמח תפוח אדמה, וכן לאפות ולעשות בזה סופגניות ועוגות,וכן פשט המנהג. ואין לחשוש בזה גם משום מראית העין גם במקומות שמצויים אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, שהכל יודעים שאפשר לאפות עוגות בקמח מצה, וגם אין גוזרין גזירות מדעתינו.

מותר לאכול בערב פסח מצה עשירה, שהיא קמח [כשר לפסח] הנילוש עם מי פירות, כגון יין וחלב ודבש, ומיץ תפוחים ותפוזים, ומיץ רימונים, בלי תערובת מים כלל. [ועיין ברמב”ם פ”ה מחמץ ומצה ה”ב, ופ”ו ה”ה]. והטעם לזה, כי הואיל ואין יוצאים ידי חובת אכילת מצה בליל פסח במצה עשירה, שנאמר: “לחם עוני” (פסחים לו.), לפיכך לא אסרו לאוכלה בערב פסח. וכבר נתבאר שלדעת מרן השלחן ערוך מותר לאכול מצה עשירה בפסח, כשמקפידים ללוש את הקמח [הכשר לפסח] בלי מים כלל.

[ילקוט יוסף פסח כרך ב’ מהדורת תשע”ז]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה