יצא לאור ילקוט יוסף פסח כרך ב’

ילקוט יוסף פסח
ילקוט יוסף פסח כרך ב

בשעה טובה

יצא לאור הספר

“ילקוט יוסף” – פסח כרך ב’ 

למורינו הגאון רבי יצחק יוסף שליט”א הראשון לציון ונשיא בית הדין העליון
בספר דיני ביעור חמץ, הגעלת כלים, אפיית מצות, וכל דיני ערב פסח
מסימן תמה עד סימן תעב
הספר כולל פסקי הלכות במקורותיהם מהש”ס הראשונים והאחרונים, עד אחרוני זמנינו,
כולל “שיעורים כלליים” שנמסרו בישיבה הגדולה “חזון עובדיה”,
ובתוספת הלכות ומקורות ממרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק”ל

השאר תגובה