הלכה יומית

הלכה יומית – יום שלישי ט”ז אדר תשע”ז

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

ההלכה מוקדשת לרפואת חיים בועז בן יפה וחיה אפרת רחל בת לאה

כשחל פורים בשבת, מפסיקים באותה שבת מקריאת ד’ פרשיות, ובשבת כ”ב אדר קוראים בספר תורה שני פרשת פרה, וכשחל פורים באמצע השבוע, בשבת שאחר הפורים, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון פרשת השבוע, ואומרים חצי קדיש, ובשני קוראים פרשת פרה. וקוראים עד פסוק ל”ב “והנפש הנוגעת תטמא עד הערב”. ואומרים חצי קדיש. ולדעת הרבה פוסקים אף קריאת פרשת פרה היא מצות עשה מן התורה. ואף שיש חולקים על זה, יש להחמיר כדברי האומרים שהיא מן התורה.
ראוי ונכון שהנשים תבואנה לעזרת הנשים בשבת פרשת פרה, לשמוע קריאה זו, שאף היא מן התורה, ונשים שייכות בה להטהר מטומאתן, ולאכול מקרבן פסח.
[ילקוט יוסף, פורים, מהדו’ תשע”ג, סימן תרפה סעיף ג]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה