הלכה יומית

הלכה יומית יום ראשון י”ד אדר תשע”ז – פורים דפרזים

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

ההלכה מוקדשת לרפואת חיים בועז בן יפה וחיה אפרת רחל בת לאה

מצוה להרבות בסעודת פורים. ויוצאים ידי חובה בסעודה אחת. ומן הדין אין סעודת פורים צריכה פת, אולם לכתחילה צריך לאכול פת.

אף הנשים חייבות בסעודת פורים, אך ישתו רק מעט יין. ואין לחנך את הקטנים במצוה זו, כיון שיכול להזיק לבריאותם, וגם עיקר הטעם כדי שיודה להשי”ת מתוך שמחת המשתה, וזה לא שיך בקטנים. ומי שהוריו מתנגדים שישתכר, ישמע להוריו. ואם האב מצוה את בנו להגיש לו משקה משכר, רשאי הבן להתחמק מכך, כשחושש שאביו ישתכר ויתבזה, או יתבטל מקיום מצוות.

[ילקוט יוסף פורים, מהדורת תשע”ג, סימן תרצ”ה]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה