הלכה יומית

הלכה יומית יום שישי י”ב אדר תשע”ז

“כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא”

ההלכה מוקדשת לרפואת חיים בועז בן יפה וחיה אפרת רחל בת לאה

יש לדקדק בקריאת פרשת זכור, ולהוציא את הספר תורה הכשר והמהודר ביותר שיש בבית הכנסת, אחר שדעת רוב הפוסקים הראשונים ומרן השלחן ערוך שקריאת פרשת זכור היא מצות עשה מן התורה.

יש אומרים שגם הנשים צריכות לבוא לעזרת נשים בשבת זכור כדי לשמוע קריאת פרשת זכור, הואיל ומן התורה אין זמן קבוע למצות זכירת מעשה עמלק. ויש אומרים שהואיל ועיקר מצות זכירת עמלק אינה אלא כדי לבוא לידי מעשה, דהיינו להלחם בעמלק, מלחמה בפועל, ונשים לאו בנות מלחמה הן, לכן פטורות הנשים מקריאת ומשמיעת פרשת זכור. ואף על פי שהנשים שמקילות בזה יש להן על מה שיסמוכו, מכל מקום ראוי ונכון לכל אשה להשתדל בכל עוז לבוא לעזרת נשים לצאת ידי חובת קריאת פרשת זכור אליבא דכולי עלמא. ורק אשה שיש לה ילדים קטני קטנים, שאי אפשר לעזבם לנפשם, מבלי מי שיפקח עליהם, יכולה לפטור עצמה מטעם שהעוסק במצוה פטור מן המצוה. אבל אם יש אפשרות לבוא ולשמוע קריאת פרשת זכור, ודאי שנכון לעשות כן.

[ילקוט יוסף פורים, מהדורת תשע”ג, סימן תרפ”ה]

השאר תגובה

שיתוף ההלכה

עוד הלכות

הפנה שאלה לרב

אם ברצונכם לשאול שאלה הלכתית את הרב, שלחו אלינו ואנו נפרסם את תשובתו בהמשך לשאלתכם ובנוסף בדף מכתבי הלכה

שליחת שאלה