הלכה יומית – יום חמישי כ"ח אדר ב' תשע"ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מוקדש לרפואת תהילה בת יעל בתוך שאר חולי ישראל הסוכר מותר באכילה בימי הפסח, ומי שנהג שנים רבות שלא לאכול סוכר…

להמשך קריאה הלכה יומית – יום חמישי כ"ח אדר ב' תשע"ט

הלכה יומית – יום רביעי כ"ז אדר ב' תשע"ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מוקדש לרפואת דוד שלמה בן חוה רחל בתוך שאר חולי ישראל יש להזהר שלא לקנות בפסח בוטנים וגרעינים קלויים הנמכרים בשוק,…

להמשך קריאה הלכה יומית – יום רביעי כ"ז אדר ב' תשע"ט

הלכה יומית – יום שלישי כ"ו אדר ב' תשע"ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מוקדש לרפואת חיים בן חנה בתוך שאר חולי ישראל יש אומרים שמעיקר הדין מותר לקנות דבש ושמן טבעי של גויים בכל השנה,…

להמשך קריאה הלכה יומית – יום שלישי כ"ו אדר ב' תשע"ט

הלכה יומית – יום ראשון כ"ד אדר ב' תשע"ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מוקדש לרפואת תהילה בת יעל בתוך שאר חולי ישראל מותר לקנות פירות וירקות בפסח מחנויות של גויים, ואם יש חשש לפירורי…

להמשך קריאה הלכה יומית – יום ראשון כ"ד אדר ב' תשע"ט

הלכה יומית – יום שישי כ"ב אדר ב' תשע"ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מוקדש לרפואת תהילה בת יעל בתוך שאר חולי ישראל יש לקנות מצרכי מזון פתוחים לפסח כגון קניית גרעינים ושקדים במשקל וכדומה, רק מאדם…

להמשך קריאה הלכה יומית – יום שישי כ"ב אדר ב' תשע"ט

הלכה יומית – יום חמישי כ"א אדר ב' תשע"ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מוקדש לרפואת תהילה בת יעל בתוך שאר חולי ישראל החנונים ובעלי מכולת וצרכניות המספקים מצרכי מזון כשרים לפסח, צריכים להקפיד שכל…

להמשך קריאה הלכה יומית – יום חמישי כ"א אדר ב' תשע"ט

הלכה יומית – יום רביעי כ' אדר ב' תשע"ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מוקדש לרפואת תהילה בת יעל בתוך שאר חולי ישראל נכון להזהר מן החמץ שלושים יום קודם הפסח, מכל חשש חמץ שיכול…

להמשך קריאה הלכה יומית – יום רביעי כ' אדר ב' תשע"ט

הלכה יומית – יום שני י"ח אדר ב' תשע"ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מוקדש לרפואת תהילה בת יעל בתוך שאר חולי ישראל במקום שהסכימו כל בני העיר שכל אחד יתן סך מסויים עבור קמחא…

להמשך קריאה הלכה יומית – יום שני י"ח אדר ב' תשע"ט

הלכה יומית – יום ראשון י"ז אדר ב' תשע"ט

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" מוקדש לרפואת תהילה בת יעל בתוך שאר חולי ישראל שואלין בהלכות פסח קודם לפסח שלשים יום, [מפורים ואילך]. אולם אין זה…

להמשך קריאה הלכה יומית – יום ראשון י"ז אדר ב' תשע"ט

הלכה יומית – יום רביעי כ' אדר תשע"ח

"כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ההלכה הוקדשה לרפואת אליהו בן רבקה רחל בתוך שאר חולי ישראל להקדשת הלכה יומית לחץ כאן אף הנוהגים איסור באורז ובקטניות בפסח, מותר להם להשהותם בבית,…

להמשך קריאה הלכה יומית – יום רביעי כ' אדר תשע"ח